جامعیت منشور اخلاقی در کلام مولا علی (ع)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه آزاد اسلامی‌واحد قزوین

2 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی دانشگاه تهران

چکیده

مدیران و کارکنان سازمان‌های امروزی برای انجام هرچه بهتر امور فردی و سازمانی خود افزون بر تنظیم قوانین و مقررات و رعایت اصول حرفه‌ای، نیازمند مجموعه‌ای از رهنمودهای اخلاقی و ارزشی نیز هستند که می‌تواند نقش به‌سزایی در پیشبرد اهداف سازمانی داشته باشد. این مجموعه رهنمودها در سندی تحت عنوان منشور اخلاقی سازمان، حاوی معیارهای اخلاقی و ارزشی در جهت ایجاد هماهنگی و وحدت رویه میان سایر ذی‌نفعان سازمان تدوین می‌شود. از سوی دیگر با توجه به تعلق خاطر مسلمانان به آموزه‌های دینی و معنوی، می‌توان این منشور اخلاقی را با استفاده از فرمان‌ها، مکتوبات و سخنان امیرمؤمنان(ع) ایجاد نمود. این نوشتار با در نظر گرفتن مدل جامع منشور اخلاقی و نهج‌البلاغه به‌عنوان گزیده‌ای از خطبه‌ها، نامه‌ها و حکمت‌های ایشان به‌عنوان بزرگ‌ترین اثر جاودانه در دایرة فرهنگ، علم و اندیشه بشری به ارائه یک منشور جامع اخلاقی شامل خطوط کلی و ارکان آن در چهار بعد فرد، سازمان، جامعه و حکومت پرداخته است. 

کلیدواژه‌ها


منابع
اﻟﻮاﻧﯽ، ﺳﯿﺪ ﻣﻬﺪی، (1381)، ﺿﺮورت ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﻨﺸﻮر اﺧﻼﻗﯿـﺎت ﺳـﺎزﻣﺎﻧﯽ ، ﻧـﺸﺮﯾﻪ ﺗﺤـﻮل
اﻟﻮاﻧﯽ، ﺳﯿﺪ ﻣﻬﺪی و رحمتی، محمد حسین، (1385)، فرآیند تدوین منشور اخلاقی برای سازمان، فرهنگ مدیریت
براتی علویجه ، حسینعلی ، 1380 ، مدیریت کتابخانه و اطلاع رسانی . اطلاع رسانی . اصفهان
دفتر امور نیروی انسانی، 1369، اخلاق کارگزاران. تهران: معاونت آموزش سازمان امور اداری و استخدامی کشور
شرح اصول کافی جیلانی (الذریعه الی حافظ الشریعه)، رفیع الدین محمد بن محمد مومن جیلانی، ( متوفی به قرن 11)‌. تصحیح محمدحسین درایتی. قم: دارالحدیث. چاپ 1387.
صدری فرد، عصمت، 1386،  اخلاق حرفه ای در کتابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
عاملی، محمد بن الحسن، 1389، وسایل الشیعه، تهران، مطبعه الاسلامیه
عاملی، منیژه ،1381، بررسی مبانی نظری اخلاق حرفه ای در اسلام ، پایان نامه کارشناسی ارشد . موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه اسلام
فرامرزقراملکی، احد، (1382)، اخلاق حرفه ای، انتشارات مجنون
فرامرزقراملکی، احد، (1385)، روش شناسی مطالعات دینی، مشهد، دانشگاه علوم اسلامی‌رضوی
نهج البلاغه امام علی" علیه السلام". گردآوری شهیدی، سید جعفر، موسسه تحقیقات و نشر معارف اهل البیت (ع)
Denhardt, Kathryn (1991). Unearthing the Moral Foundations of Public Administration: Honor, Benevolence, and Justice. In James S. Bowman (ed.). Ethical Frontiers in Public Management. San Francisco: Jossey-Bass, pp. 91-113.
Dobel, J.P. 1990. “Integrity in the Public Service.” Public Administration Review 50 (3): 356–66
George Frederickson (1990.). Ethics and Public Administration (Armonk NY: M. E. Sharpe 1993): 5. 2 Ibid. ... New York Times, 27 Oct. .
Posner,B.Z., &Schmidt, W.H.(1994). An updated look at the values and expectations of federal government executives. Public Administration Review, 54(1)
Rohr, Ethics for Bureaucrats (1989): An Essay on Law and Values, 2d. ed. (New York: Marcel Dekker )
Warwick, D. P. (1981). The ethics of administrative discretion. In J. L. Fleishman, L. Liebman, & M. H. Moore (Eds.), Public duties: The moral obligations of Government’s officials, Cambridge, MA: Harvard University press.