کلیدواژه‌ها = امام علی
بازتاب هوش هیجانی و مدیریت تضاد در آیینه نهج البلاغه‌

دوره 19، شماره 3، آذر 1399، صفحه 11-34

نوذر عباسی؛ مرتضی قائمی؛ حیدر زهراب


صلح طلبی علی (ع) وارائه الگوهای عملی تحقق صلح وجلوگیری از جنگ در سیره ایشان

دوره 17، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 107-128

محمدعلی کوثری؛ حسن طارمی راد؛ منصور پهلوان


توحید در نهج البلاغه و مقایسه آن با توحید وهابیت

دوره 17، شماره 2، مرداد 1397، صفحه 97-117

حسین اسماعیلی


مدیریت و حکومت علوی- فرازمانی و فرامرزی

دوره 14، شماره 3، آبان 1394، صفحه 7-18

سید جمال‌الدین دین‌پرور