نویسنده = منصور پهلوان
تعداد مقالات: 5
1. بررسی تطبیقی معارف توحیدی در خطب نهج البلاغه و روایات عیون اخبار الرضا علیه السلام

دوره 18، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 57-80

اعظم آبدار؛ مصطفی آذرخشی؛ منصور پهلوان


2. مفهوم شناسی قرآن ناطق و ارتباط آن با معصومین علیهم السلام

دوره 18، شماره 1، بهار 1398، صفحه 157-174

سعید حاجیان؛ منصور پهلوان


3. صلح طلبی علی (ع) وارائه الگوهای عملی تحقق صلح وجلوگیری از جنگ در سیره ایشان

دوره 17، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 107-128

محمدعلی کوثری؛ حسن طارمی راد؛ منصور پهلوان