نویسنده = منصور پهلوان
بررسی تطبیقی معارف توحیدی در خطب نهج البلاغه و روایات عیون اخبار الرضا علیه السلام

دوره 18، شماره 3، مهر 1398، صفحه 57-80

اعظم آبدار؛ مصطفی آذرخشی؛ منصور پهلوان


مفهوم شناسی قرآن ناطق و ارتباط آن با معصومین علیهم السلام

دوره 18، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 157-174

سعید حاجیان؛ منصور پهلوان


صلح طلبی علی (ع) وارائه الگوهای عملی تحقق صلح وجلوگیری از جنگ در سیره ایشان

دوره 17، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 107-128

محمدعلی کوثری؛ حسن طارمی راد؛ منصور پهلوان