دوره و شماره: دوره 15، شماره 3 - شماره پیاپی 50، آبان 1395، صفحه 1-158 
روش‌شناسی استنادهای علامه امینی در اثبات ولایت امام علی در الغدیر

صفحه 135-158

بی‌بی سادات رضی بهابادی؛ فتحیه فتاحی‌زاده؛ زهرا حاجی عسکری؛ فرشته معتمد لنگرودی