دوره و شماره: دوره 22، شماره 2 - شماره پیاپی 77، شهریور 1402، صفحه 1-281 
انواع نظارت الهی و اهداف آن در خطبه‌های سیاسی نهج‌البلاغه

صفحه 33-54

محمد هادی امین ناجی؛ سیدمحمد طباطبایی نسب؛ زهرا خیراللهی؛ زینب خطی دیزآبادی


جلوه های سیاست جنایی پیشگیرانه در سیره امام علی(ع)

صفحه 97-115

سید رضا موسوی؛ جمال بیگی؛ بابک پور قهرمانی


عدالت توزیعی در رویکرد اقتصادی امام علی علیه السلام

صفحه 145-161

محسن حاجی زاده؛ سید علی حسینی؛ علی محمدیان؛ سیدمحمد حسینی