دوره و شماره: دوره 20، شماره 2 - شماره پیاپی 69، شهریور 1400، صفحه 1-230 
نقش شبهه در حرکتهای متعارض تاریخی از دیدگاه نهج‌البلاغه

صفحه 181-206

اعظم حسین پور اصل؛ سید ضیاءالدین علیا نسب؛ محمود کریمی